Team

Motiva eies og drives av Iris og Leiv.  I tillegg har vi har gode støttespillere som hjelper oss når det trengs. Til sammen har vi kunnskap til å ivareta små og store oppdrag på en god måte. 

Iris Anette Olsen 

Cand Polit i psykologi 

Iris har flere lengre turer i opplevelsesboka og vil helst være ute hele tiden. Iris er spesialist i ledelse og organisasjonspsykologi og kjent for sin evne til å hjelpe organisasjoner i krise. Gjennom en verdibasert lederstil har hun oppnådd resultater som har vekket nasjonal oppmerksomhet.

Iris er også barnevernleder i Arendal kommune. I oktober begynner hun i ny stilling som avdelingssjef ved Sørlandet sykehus.

Våre gode støtespillere er psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Masterstudent i idrett og friluftsliv Sophia Hjorth, livsstyrketrener Lars Verket, barnelege Leif Eskedal og huskyen Blues.

Diskobukten vest på Grønland
Diskobukten vest på Grønland