Fra stilletid på en stein til veiledning av prosjektet ditt

MOTIVA teamet består av litt utradisjonelle mennesker. Vi liker å gå nye stier vel vitende om at vi har ballasten som trengs for å møte utfordingene som ligger rundt neste sving. Er vi selv i tvil om vi er gode nok tar vi ikke oppdraget. Enkelt og greit. 


Du kan også vite at alt vi gjør er basert på 100% frivillighet. Vi har stor tro på tverrfaglige terapeutteam og at å fremme klientens styrker er vel så viktig som å arbeide med hans eller hennes utfordringer.


"Dere utgjorde en stor forskjell i livet mitt"

Vinterkveld i Setesdal Austhei
Vinterkveld i Setesdal Austhei

Bedret livsmestring og økt psykisk robusthet

  • Vi skreddersyr opplegg individuelt og i grupper.
  • Vi er gode på å legge til rette for selvutviklende opplevelser i naturen.
  • Vi er opptatt av at du blir bedre kjent med dine ressurser og hvordan du kan bruke disse.
Presentasjon i Australia
Presentasjon i Australia

Inspirasjon, kurs, formidling, undervisning og foredrag

  • Inspirere rundt tema som har med natur og helse å gjøre.
  • Fortelle om hvordan din arbeidsplass kan arbeide målrettet med natur og psykisk helse.
  • Undervise/ formidle tema som økopsykologi, utendørs terapi og gruppeledelse i naturen.
  • Vi forteller gjerne om egne turer og ekspedisjoner, men på en måte som blir anvendelig for deg.

Veiledning på praksis og akademiske oppgaver

  • Evaluering og forskning. Rådgivning, veiledning eller gjennomføring av hele forskningsprosjekter.
  • Veiledning og kvalitetssikring av ditt prosjekt.
  • Veiledning fra Bachelor til PhD innen psykologi og psykisk helse. Sensoroppdrag.