Vårt firma er opptatt av hvilke prosesser som skjer i og mellom mennesker når vi oppholder oss i naturen. Vi vet mye om hva vi kan gjøre for at disse opplevelsene blir enda sterkere, slik at vi vokser i oss selv og får det bedre. Sammen med våre støttespillere utgjør vi i all beskjedenhet et av de tyngste fagmiljøene på feltet i Norden.

I den senere tiden har vi også utført flere konsulentoppdrag innen organisasjon og ledelse. Dette er spennende og viktig arbeid, og når vi også får så gode tilbakemeldinger blir dette en egen del av vår virksomhet fremover. 

Til syvende og sist er det likevel kjærligheten til naturen som driver oss, og vissheten om at vi som enkeltmennesker kan utgjøre en forskjell. 

Alle bildene du ser på disse sidene er fra egne turer.

Motiva Psykologisk Rådgiving ANS. Org. nr. 985 966 842

Motiva drives av Iris og Leiv. Vi er et par på privaten også.
Motiva drives av Iris og Leiv. Vi er et par på privaten også.